null Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đạt giải tập thể tích cực tham gia Cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đạt giải tập thể tích cực tham gia Cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-TLĐ ngày 22/9/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công văn số 691/KH-CĐNH ngày 07/10/2020 của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Công văn số 284/LĐLĐ ngày 28/9/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp

Về việc tham gia cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, lao động, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (CĐCS NHNN chi nhánh Đồng Tháp) đã phát động phong trào tập thể dục giữa giờ và tham gia Cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức với thông điệp “Khỏe để góp phần tăng năng suất, chất lượng lao động”.

Kết quả, với gần 3.000 clip tham gia dự thi từ các CĐCS trên cả nước, CĐCS NHNN chi nhánh Đồng Tháp đạt giải Tập thể tích cực tham gia Cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, lao động năm 2020 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Hình ảnh được cắt từ video clip dự thi của CĐCS NHNN chi nhánh Đồng Tháp

Qua đó, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao rèn luyện sức khỏe, 100% công đoàn viên tích cực duy trì tập thể dục đều đặn vào lúc 09 giờ hàng ngày tại đơn vị. Ngoài bài tập mẫu tham gia dự thi, CĐCS NHNN chi nhánh Đồng Tháp còn chủ động tìm hiểu Video clip của các CĐCS khác phù hợp với tính chất công việc và tuổi tác của các công đoàn viên để linh hoạt tập luyện, giúp công đoàn viên ngày càng nâng cao ý thức tự giác luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc theo đúng tinh thần của thông điệp “Khỏe để góp phần tăng năng suất, chất lượng lao động”.

CĐCS Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Tháp

Có thể bạn quan tâm