null Bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Tháp Mười, nhiệm kỳ 2018-2023

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Tháp Mười, nhiệm kỳ 2018-2023

Sáng ngày 05/03/2021 tại hội trường Khối vận huyện, Liên đoàn Lao động huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (đột xuất) bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, nhiệm kỳ 2018-2023, có 17/19 đồng chí đến tham dự Hội nghị

Từ khi Đại hội đến nay đã có 03 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành chuyển công tác khác, đồng thời đã bầu bổ sung 01 đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ huyện. Trong Hội nghị lần này bầu bổ sung 02 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện. Qua kết quả bầu cử đồng chí Trần Thị Ngọc Cẩm và đồng chí Nguyễn Thành Lập được đại biểu tín nhiệm vào Ban Chấp hành 15/15 đồng chí, đạt tỷ lệ 100%; bầu bổ sung đồng chí Trần Thị Ngọc Cẩm vào Ban Thường vụ được đại biểu tín nhiệm 17/17 đồng chí, đạt tỷ lệ 100%.

 Được biết, trước đó Ban Thường vụ  Liên đoàn Lao động huyện đã có văn  bản xin ý đến Ban Thường vụ Huyện ủy và lấy ý kiến bằng phiếu tín nhiệm đến cán bộ chủ chốt và thực hiện quy trình 05 bước theo Hướng dẫn số 28-HD/BTCTU ngày 11/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp, đến nay Liên đoàn Lao động huyện đã đủ 19 đồng chí Ban Chấp hành, 05 đồng chí Ban Thường vụ theo biểu quyết của Đại hội./.    

 

                 Thanh Nhàn

Có thể bạn quan tâm