null TẬP HUẤN CÔNG TÁC THƯƠNG LƯỢNG VÀ KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ Ở DOANH NGHIỆP

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

TẬP HUẤN CÔNG TÁC THƯƠNG LƯỢNG VÀ KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ Ở DOANH NGHIỆP

Ngày 28/3/2021, tại hội trường Trung tâm VH huyện Tháp Mười, Liên đoàn Lao động Tỉnh tổ chức lớp tập huấn kiến thức nhằm nâng cao năng lực cán bộ trong thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp cho cán bộ CĐCS Công ty TNHH Tỷ Thạc

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên trình bày các nội dung về: những điểm mới của Bộ luật lao động, Quy trình, kỹ năng đàm phán, thương lượng, chia sẽ về Kỹ năng đối thoại, thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể, tổ chức chia nhóm thực hành, thảo luận, gợi ý các nội dung cần thương lượng để đãm bảo quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động như: Ngoài những ngày nghỉ việc riêng, hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật, NLĐ còn được nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau: Anh chị em ruột mất: nghỉ 01 ngày; vợ sinh con lần thứ nhất và thứ hai: Chồng được nghỉ 5 ngày; lương thử việc bằng 100% lương chính thức; xét nâng lương trước thời hạn cho NLĐ khi bổ sung chứng chỉ các lớp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp trường trung cấp, cao đẳng, đại học phù hợp công việc đang phụ trách; thưởng sáng kiến làm lợi cho công ty…

Báo cáo viên, học viên trao đổi, chia sẽ những vướng mắc, khó khăn trong quy định của Bộ luật Lao động 2019 về TƯLĐTT, đối thoại tại doanh nghiệp

Thông qua buổi tập huấn, nhằm trang bị cho cán bộ CĐCS những kiến thức cơ bản về quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động được quy định trong Bộ luật Lao động 2019, quyền và trách nhiệm của công đoàn trong việc thương lượng, ký kế thoả ước lao động tập thể nhằm đạt được mục tiêu có lợi nhiều hơn cho Người lao động trong bản Thoả ước lao động tập thể tại doanh nghiệp trong thời gian tới. Được biết, năm 2021, theo quy định Bộ luật Lao động năm 2019, khi Nhà nước không còn tham gia can thiệp vào tiền lương của người lao động, thì tổ chức Công đoàn tại cơ sở có vai trò quan trọng trong việc tham gia vấn đề liên quan đến tiền lương của NLĐ thông qua việc thương lượng với giới chủ nhằm đảm bảo quyền, lợi ích, chính đáng cho NLĐ.

                                                                                                                     KIM THUỲ

Có thể bạn quan tâm