null Công đoàn các KCN, KKT: Tập huấn tài chính, kiểm tra cho 56 cán bộ Công đoàn cơ sở

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Công đoàn các KCN, KKT: Tập huấn tài chính, kiểm tra cho 56 cán bộ Công đoàn cơ sở

Ngày 02.4, tại Hội trường Chi nhánh công ty HIDICO, khu công nghiệp Sa Đéc. Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tài chính, công tác kiểm tra

Cho 56 học viên là ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các khu công nghiệp; Chủ tịch; Phó chủ tịch; Kế toán; Chủ nhiệm UBKT và phụ trách công tác kiểm tra CĐCS.

Ông Nguyễn Bảo Nguyên, Phó Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Tỉnh hướng dẫn công tác kiểm tra

Học viên trao đổi, tham gia ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế cho biết: “Nghiệp vụ tài chính, công tác kiểm tra thời gian qua được Công đoàn các khu công nghiệp quan tâm thực hiện với nhiều chương trình hành động mang lại hiệu quả cao, thiết thực, góp phần ổn định quan hệ lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh. Thông qua Hội nghị nhằm giúp các học viên nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ kế toán, công tác kiểm tra công đoàn, đồng thời là diễn đàn để đội ngũ kế toán, kiểm tra công đoàn giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong quá trình làm công tác tài chính, kiểm tra công đoàn. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở trong thời gian tới, tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các hoạt động công đoàn, phổ biến sâu rộng các nội dung đã được tiếp thu trên lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, CNLĐ nâng cao trình độ hiểu biết về công tác tài chính công đoàn, tham gia tích cực trong các hoạt động công đoàn. Đồng thời mong muốn các học viên mạnh dạn đặt vấn đề, nêu những vướng mắc, khó khăn thực tế trong công tác tại CĐCS để cùng nhau trao đổi, tìm biện pháp tháo gỡ, sau đó vận dụng kiến thức đã được trang bị áp dụng thực tiễn tại CĐCS mình để thực hiện đạt hiệu quả”.

Tại hội nghị, các học viên được Liên đoàn Lao động Tỉnh hướng dẫn thực hiện những nội dung cơ bản và quy trình lập báo cáo tổng kết, thống kê đối chiếu, tổng hợp số liệu thu, nộp thực hiện những nội dung có liên quan đến công tác tài chính như: Điều 26 đến điều 29 Luật Công đoàn Việt Nam năm 2012; Nghị định số: 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết về Tài chính công đoàn có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2014 (riêng quy định về mức đóng kinh phí công đoàn tại Điều 5 của Nghị định được thực hiện từ ngày Luật Công đoàn có hiệu lực thi hành); Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016  của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu nộp tài chính công đoàn; Quyết định số: 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở; Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn; Nghị quyết số 09c/NQ-BCH ngày 18/10/2016 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam (Khóa XI) về điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại CĐCS để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Những điểm mới của công tác kiểm tra, giám sát trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; hoạt động chủ yếu của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn; hoạt động chủ yếu của công tác tài chính Công đoàn; quy định về chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn; quy định nội dung, định mức, chế độ chi của Công đoàn cơ sở,…

                                                                                         Thanh Nhàn

Có thể bạn quan tâm