null Gặp gỡ, chia sẻ với đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Tỷ Thạc

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Gặp gỡ, chia sẻ với đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Tỷ Thạc

Trong 04 ngày, từ ngày 12 - 15/4, CĐCS Công ty phối hợp với Ban Giám đốc Công ty TNHH Tỷ Thạc đã tổ chức gặp gỡ hơn 3.800 đoàn viên, công nhân lao động công ty

Tại buổi gặp gỡ, đại diện Ban giám đốc công ty đã thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh trong quí I và định hướng kinh doanh trong tháng 4, tình hình tuyển dụng lao động trong năm 2021. Mong muốn đoàn viên, công nhân lao động nâng cao ý thức, chấp hành đúng Nội qui của công ty, chấp hành sự phân công của cán bộ cấp trên, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp khi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung, đạt sản lượng, năng suất và chất lượng hàng hóa khi làm ra, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, công tác phòng cháy chữa cháy. Thông tin các kênh mà người lao động cần biết muốn phản ảnh khi gặp khó khăn cần giải quyết.

Cũng trong dịp này, Công đoàn cơ sở mong muốn Ban Giám đốc Công ty luôn quan tâm phối hợp và hỗ trợ để công đoàn tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Với vai trò và trách nhiệm của mình, Công đoàn sẽ luôn quan tâm, sâu sát, gần gủi, lắng nghe ý kiến của người lao động, luôn chia sẻ, giúp người lao động vượt qua khó khăn, an tâm lao động sản xuất, gắng bó lâu dài với Công ty.

Đây là dịp để người lao động, cán bộ công đoàn và lãnh đạo công ty và người lao động gắn kết, tạo động lực giúp người lao động có việc làm thu nhập ổn định, Công ty ngày càng phát triển.

                                                                                                                                                         - Lê Thị Nh

Có thể bạn quan tâm