null Làm căn cước công dân cho hơn 1.900 đoàn viên, công nhân lao động

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Làm căn cước công dân cho hơn 1.900 đoàn viên, công nhân lao động

Thực hiện Luật số 59/2014/QH13, ngày 20/11/2014 của Quốc Hội, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tỷ Thạc phối hợp với Công an huyện tổ chức làm căn cước công dân đoàn viên, công nhân lao động

Theo đó, có hơn 1.900 đoàn viên, công nhân lao động trong công ty có hộ khẩu trong huyện Tháp Mười được làm căn cước công dân tại công ty.

Đây là dịp nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, công nhân lao động được làm căn cước trong giờ làm việc tại công ty, để anh chị không mất thời gian và chi phí để về các xã. Qua đó, đoàn viên, công nhân lao động phấn khởi vì không mất chi phí, thời gian đi lại, hoặc phải nghỉ phép để về các xã làm căn cước theo thông báo.

                                                                   Lê Thị Nhớ

Có thể bạn quan tâm