null Thăm hỏi, trao quà cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Thăm hỏi, trao quà cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 07.7, Liên đoàn Lao động huyện Tháp Mười phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức thăm hỏi lực lượng tại 04 chốt ở các xã Đốc Binh Kiều, Tân Kiều, Trường Xuân và Thạnh Lợi.

       Tại mỗi nơi đến, đoàn đã thăm hỏi, động viên các lực lượng chiến sĩ làm tốt nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và yêu cầu các chốt tuyên truyền cho đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân thực tốt Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện tốt biện pháp 5K của Bộ Y tế.

 

      Ông Võ  Văn Đổi, Chủ tịch LĐLĐ Huyện trao quà cho chiến sĩ làm nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh tại xã Thạnh Lợi

Đoàn đã trao cho các lực lượng chiến sĩ ở các chốt tổng trị giá là 20.000.000 đồng tiền mặt, 10 hộp khẩu trang y tế, 05 chai nước sát khuẩn, trong đó Liên đoàn Lao động huyện đã vận trong đoàn viên, người lao động được 10.000.000 đồng, còn lại 10.000.000 đồng do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện hỗ trợ.

              Thanh Nhàn

Có thể bạn quan tâm