null Thăm hỏi, hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động thực hiện phương chăm “04 tại chỗ”

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Thăm hỏi, hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động thực hiện phương chăm “04 tại chỗ”

Nhằm tiếp tục đồng hành với đoàn viên, công nhân lao động các doanh nghiệp về thực hiện phương chăm “04 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, nghỉ tại chỗ, ăn tại chỗ và phòng dịch, chống dịch tại chỗ) trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 04/8, Liên đoàn Lao động huyện Tháp Mười tổ chức đến thăm hỏi, động viên đoàn viên, công nhân lao động tại CĐCS Công ty Cổ phần thực phẩm One One Miền Nam, CĐCS Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam, CĐCS Công ty TNHH MTV may mặc Nguyễn Hoàng.

 

Trao mì và sữa cho đoàn viên, công nhân lao động tại CĐCS Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam 

Tại mỗi nơi đến, Liên đoàn Lao động Huyện gửi lời thăm hỏi đến tập thể lãnh đạo, đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp, động viên người lao động an tâm sản xuất, chia s cùng với doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội, nhất là thực hiện phương chăm 04 tại chỗ, mặt dù mỗi công nhân lao động có những điều kiện và hoàn cảnh khó khăn khác nhau, nhưng đã tự nguyện ở lại tại doanh nghiệp để sản xuất, kinh doanh, không để sản xuất, kinh doanh bị gián đoạn trong lúc khó khăn này.

Dịp này, Liên đoàn Lao động Huyện đã vận động trao tặng cho công nhân lao động của 03 doanh nghiệp là 20 thùng mì, 10 thùng sữa tươi, với trị giá gần 07 triệu đồng, góp phần cho đoàn viên, người lao động có thêm động lực, tái sản xuất sức lao động, từ đó đồng hành cùng với doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

          Thanh Nhàn

Có thể bạn quan tâm