null Tích cực chia sẻ, lan toả chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Tích cực chia sẻ, lan toả chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 27/12/2021, Liên đoàn Lao động Tỉnh đã ký ban hành Công văn số 425/LĐLĐ về việc tuyên truyền Lễ Tuyên dương các điển hình xuất sắc tiêu biểu chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.  

 

 

Theo đó, chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức truyền hình trực tuyến Lễ Tuyên dương trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam, fanpage Công đoàn Việt Nam và các fanpage của Ban sản xuất các chương trình giải trí VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam. Thời gian: Từ 8h55 ngày 28 tháng 12 năm 2021. Địa chỉ: https://www.facebook.com/congdoanvietnam2017; http://www.congdoan.vn  

Liên đoàn Lao động Tỉnh yêu cầu các cấp Công đoàn tổ chức chia sẻ, lan toả trên hệ thống Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của Công đoàn các cấp và thông báo để cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động theo dõi.

Lưu Hùng  

Nút: dongthap.gov.vn:-1