Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 06/KL-BCH 19/08/2022 Kết luận Hội nghị lần thứ XI Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn
2 82/HD-TLĐ 03/04/2023 Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam
3 6348/TLĐ-ToC 07/04/2023 Về việc đính chính văn bản
4 135/TB-LĐLĐ 27/12/2022 Thông báo thăm dò dư luận đối với ứng cử viên đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" năm 2023
5 Số 3345/QĐ-TLĐ 11/10/2021 V/v Chi hỗ trợ trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19
6 Số 394/LĐLĐ 07/12/2021 V/v hướng dẫn thủ tục hỗ trợ đối với trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19 đã chuyển địa điểm cư trú
7 03/TTHT-LĐLĐ-MOVI 24/11/2021 Thoả thuận hợp tác về triển khai Chương trình phúc lợi đoàn viên và người lao động tại tỉnh Đồng Tháp
8 35/KH-LĐLĐ 17/09/2021 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19”
9 252/LĐLĐ 26/08/2021 Về việc triển khai quyết định 3040/QĐ-TLĐ ngày 11/8/2011 của Tổng Liên đoàn
10 250/LĐLĐ 26/08/2021 Về việc triển khai Quyết định 3089/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn
11 249/LĐLĐ 26/08/2021 Về việc thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động công đoàn
12 245/LĐLĐ 25/08/2021 Về việc gửi đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV
13 327/LĐLĐ 19/08/2021 Về việc triển khai thực hiện Quyết định 3022/QĐ-TLĐ ngay 09/8/2021 của Tổng Liên đoàn
14 238/LĐLĐ 19/08/2021 Về việc triển khai thực hiện Quyết định 3022/QĐ-TLĐ ngay 09/8/2021 của Tổng Liên đoàn đối với cán bộ công đoàn
15 221/LĐLĐ 06/08/2021 Về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cấp công đoàn
16 218/LĐLĐ 06/08/2021 Về việc tuyên truyền, vận động viết bài tham dự Cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo"
17 61/BC-LĐLĐ 21/07/2021 Báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2021
18 183/LDLD 05/07/2021 Về việc triển khai chỉ thị số 05-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy
19 165/LĐLĐ 16/06/2021 Vận động đóng góp Quỹ Vắc - xin phòng, chống dịch Covid-19
20 Thể lệ Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ IV

Xuất bản thông tin