Xuất bản thông tin

Chiều ngày 19/5/2021, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã họp để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây...
'Người nông dân phải là chủ thể, là trung tâm. Mọi hoạt động của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phải xoay quanh người nông dân...'.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt kế hoạch Phát triển, củng cố hợp tác xã -liên kết sản xuất, tiêu thụ gắn với truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Ngày 29/4/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (Quyết định số 502/QĐ-UBND-HC).
Đó là một trong những chỉ tiêu của kế hoạch Hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lựợng Hội quán trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021 vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.