Xuất bản thông tin

null Công nhận Đảng viên chính thức

chi-tiet-bai-viet Thông tin khác

Công nhận Đảng viên chính thức

Sáng, ngày 24 tháng 5 năm 2022, Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Phan Ngọc Lựu, nhân viên Phòng Ủy thác - Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp.

 

TIN HOẠT ĐỘNG