Xuất bản thông tin

null Tăng cường quản lý lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài

chi-tiet-bai-viet Thông tin khác

Tăng cường quản lý lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới còn diễn biến phức tạp, ngày 16/9, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các giải pháp, nhằm bảo đảm sức khỏe cho người lao động tại các nước sở tại.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp để người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài thực hiện đúng hợp đồng lao động đã ký kết; tuyệt đối không để lao động bỏ trốn ở lại cư trú bất hợp pháp và vi phạm pháp luật nước sở tại, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp như hiện nay; kịp thời nắm thông tin để hỗ trợ các lao động sắp hết thời hạn đã ký kết trong hợp đồng lao động.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực tuyên truyền cho người lao động và gia đình người lao động thực hiện đúng hợp đồng lao động, nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm pháp luật và biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nước sở tại; những rủi ro do bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tuyên truyền, vận động lao động đang cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài kịp thời liên hệ ngành chức năng để được tư vấn, hỗ trợ.

Từ năm 2014 đến nay, Đồng Tháp đã đưa 9.000 lao động xuất cảnh đi làm việc tại các nước, hiện còn khoảng 6.300 lao động đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nguồn: 502 /UBND-THVX