Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp sáng 19/10/2021

chi-tiet-bai-viet Thông tin khác

Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp sáng 19/10/2021

Theo báo cáo nhanh của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, từ 18 giờ ngày 18/10 đến 06 giờ ngày 19/10, ghi nhận 40 ca mắc mới.

Cụ thể: 18 ca về từ vùng dịch; 10 ca trong các cơ sở cách ly y tế; 12 ca trong các khu vực phong tỏa.

Cộng dồn: 9.302 ca.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid.

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH ĐỒNG THÁP