Xuất bản thông tin

null Tiếp nhận đầy đủ yêu cầu đăng ký tiêm vắc xin của người dân

chi-tiet-bai-viet Thông tin khác

Tiếp nhận đầy đủ yêu cầu đăng ký tiêm vắc xin của người dân

Đó là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công văn ban hành vào ngày 19/10.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ảnh tư liệu.

Đối với việc triển khai tiêm vắc xin cho người dân, người lao động đang làm việc tại các hộ kinh doanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng việc triển khai tiêm vắc xin đến người dân, hộ kinh doanh trên địa bàn biết, đăng ký tiêm vắc xin; chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp nhận đầy đủ yêu cầu đăng ký tiêm vắc xin của người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh (đăng ký tiêm cho người lao động) trên địa bàn; niêm yết công khai danh sách tiêm vắc xin tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã và trụ sở làm việc của ấp, khóm; khi được phân bổ vắc xin, tổ chức tiêm vắc xin đúng theo danh sách đã được niêm yết.

Cùng với đó, quán triệt cán bộ, công chức cấp xã, Trưởng ấp, Trưởng khóm tích cực giải đáp thắc mắc, thuyết phục để người dân, hộ kinh doanh hiểu về chính sách, đối tượng ưu tiên trong tiêm vắc xin, nhằm hạn chế trình trạng người dân, hộ kinh doanh phản ánh, kiến nghị vượt cấp về tính công khai, minh bạch trong triển khai tiêm vắc xin của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại địa phương, bảo đảm sự công khai, minh bạch; chấn chỉnh thái độ giao tiếp của cán bộ, công chức cấp xã, Trưởng ấp, Trưởng khóm trong quá trình tổ chức triển khai đăng ký và hướng dẫn người dân đến tiêm vắc xin.

Đối với việc triển khai tiêm vắc xin cho người lao động của các doanh nghiệp để bảo đảm mục tiêu khôi phục sản xuất, kinh doanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh rà soát nhu cầu, lập danh sách người lao động đăng ký tiêm vắc xin của doanh nghiệp đang hoạt động và doanh nghiệp dự kiến hoạt động trở lại; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và Uỷ ban nhân dân cấp huyện triển khai tiêm ngừa vắc xin cho người lao động của các doanh nghiệp theo danh sách đăng ký và số lượng vắc xin được phân bổ.

Tổ Điều phối vắc xin tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương trong công tác tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ, điều phối số lượng vắc xin cho nhóm người lao động của các doanh nghiệp để bảo đảm thực hiện mục tiêu khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ban Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và hoạt động doanh nghiệp tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai tiêm vắc xin cho người lao động của các doanh nghiệp; tiếp nhận, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc triển khai tiêm vắc xin.

Nguồn: 690/UBND-TCD-NC