Xuất bản thông tin

null Cách ly y tế đối tượng F1 tại nhà, nơi lưu trú

chi-tiet-bai-viet Thông tin khác

Cách ly y tế đối tượng F1 tại nhà, nơi lưu trú

Ngày 19/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh có công văn về việc cách ly y tế đối tượng F1 tại nhà, nơi lưu trú.

Ảnh tư liệu minh họa

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất thực hiện cách ly y tế cho đối tượng F1 tại nhà và nơi lưu trú đối với trường hợp sau:

- Đối tượng F1 có nguy cơ lây nhiễm không cao.

(Đối tượng F1 có nguy cơ lây nhiễm cao thuộc một trong các trường hợp sau: thời gian tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 trên 05 phút; không mang khẩu trang khi tiếp xúc gần; cùng sống, sinh hoạt chung nhà với người mắc Covid-19 mới được phát hiện trong thời gian 03 ngày trước đó).

- Đối tượng F1 là người già, người hạn chế vận động, trẻ em, người mắc bệnh hoặc sức khỏe yếu cần phải có người chăm sóc v.v..

- Đối tượng F1 cần trông nôm nhà cửa, ruộng vườn v.v. và chỉ ở lại nhà 01 người.

- Đối tượng F1 có nhà ở riêng lẻ, nhà ở nông thôn có khoảng cách với nhà lân cận tối thiểu 02 mét.

- Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 sau ít nhất 14 ngày.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương ban hành hướng dẫn chi tiết và triển khai thực hiện việc cách ly tại nhà, lưu trú đối với các đối tượng nêu trên.

Nguồn: 607/UBND-THVX