Xuất bản thông tin

null THÔNG TIN LÃNH ĐẠO SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP

LÃNH ĐẠO SỞ Thông tin Lãnh đạo Sở

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP

Giám đốc Nguyễn Hữu Dũng

- Ngày tháng năm sinh: 04/5/1963.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính/ Cử nhân Luật; Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại di động: 0913.967.759;

- Email: nhdung@dongthap.gov.vn

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Na

- Ngày, tháng, năm sinh: 1964.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính/ Cử nhân Luật; Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại di động: 0913126511;

- Email: nvna.sct@dongthap.gov.vn.

Phó Giám đốc Võ Phương Thủy

- Ngày, tháng, năm sinh: 17/7/1978.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại di động: 0906.926.424;

- Email: vpthuy.sct@dongthap.gov.vn.

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Luận

- Ngày, tháng, năm sinh: 26/12/1975.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng;

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại di động: 0918.789.776;

- Email: nvluan@dongthap.gov.vn.