Xuất bản thông tin

null Khuyến công Đồng Tháp tiếp tục đồng hành cùng cơ sở công nghiệp nông thôn

Chi tiết bài viết Tin tức

Khuyến công Đồng Tháp tiếp tục đồng hành cùng cơ sở công nghiệp nông thôn

Trong năm 2021, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ đó, ngay từ đầu năm 2022 Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Tháp (Trung tâm Khuyến công) đã triển khai chương trình khuyến công để hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp đầu tư máy móc thiết bị để khôi phục hoạt động sản xuất. Theo đó, Hội đồng thẩm định đề án khuyến công địa phương đã tham mưu UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 461/QĐ-UBND-HC ngày 09/5/2022 về phê duyệt kinh phí đợt 1 thực hiện 08 đề án để hỗ trợ cho 12 cơ sở, DN. Tổng kinh phí thực hiện 08 Đề án hơn 5,3 tỷ đồng, trong đó kinh phí đối ứng của các cơ sở là hơn 3,1 tỷ đồng và kinh phí nhà nước hỗ trợ gần 2,2 tỷ đồng.

Nghiệm thu Máy sấy bằng năng lượng mặt trời

Thông qua việc thực hiện hỗ trợ từ chương trình Khuyến công đã giúp các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra và phát huy tối đa nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình khuyến công. Từ nay đến cuối năm 2022, Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Khuyến công triển khai có hiệu quả các đề án khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương được Bộ Công Thương và UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh năm 2022 và đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực. Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương và đơn vị có liên quan rà soát, hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng triển khai các nội dung khuyến công đáp ứng với thực tế của doanh nghiệp, mang lại hiệu quả cao nhất của các chương trình./.

Hữu Có - P. KHTCTH