Xuất bản thông tin

null Trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp và sở công thương tỉnh Quảng Nam

Tin tức Tin tức

Trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp và sở công thương tỉnh Quảng Nam

Ngày 24/5/2022, Đoàn công tác của Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp do ông Nguyễn Văn Na, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng Đoàn đã đến Sở Công Thương Quảng Nam trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác xây dựng các mô hình cụm công nghiệp sinh thái, chương trình tiết kiệm năng lượng, sản xuất và tiêu dùng bền vững. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Ngọc Lập, Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam đã báo cáo tình hình quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian qua và định hướng phát triển thời gian tới, trong đó nhấn mạnh về các tiêu chí quy hoạch và đầu tư xây dựng cụm công nghiệp sinh thái ở Tỉnh và một số hoạt động công nghiệp, tiết kiệm năng lượng, sản xuất và tiêu dùng bền vững của Tỉnh Quảng Nam. Hai bên đã tích cực trao đổi những nội dung quan tâm như: tình hình phát triển cụm công nghiệp, ngành nghề thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp, mô hình quản lý cụm, phương án phát triển cụm... và các nhiệm vụ chuyên môn khác.

Ngoài ra, về phía Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Văn Na bày tỏ quan điểm và đánh giá cao kết quả hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư phát triển cụm công nghiệp, Sở Công Thương Quảng Nam đã xây dựng “Tiêu chí cụm công nghiệp sinh thái. Khẳng định đây là kinh nghiệm quý báu để Sở Công Thương Đồng Tháp học tập, nghiên cứu triển khai trong thời gian tới. Đồng chí cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam và mong muốn đơn vị tiếp tục trao đổi, chia sẻ cách làm trong lĩnh vực quản lý năng lượng, sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Cũng nhân dịp này, Đoàn công tác Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm Cụm công nghiệp và một số nhà máy sản xuất trong cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đại điện hai đơn vị đều bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ có nhiều cuộc trao đổi, học tập kinh nghiệm hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Công Thương./. 

Đỗ Nguyên - P. QLCN