Xuất bản thông tin

null 189 sản phẩm được bình chọn công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

189 sản phẩm được bình chọn công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh

Với mục tiêu phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có chất lượng, giá trị sử dụng, những năm qua, hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh, từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm chất lượng, có năng lực cạnh tranh cao. Số lượng sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn ngày một tăng, chất lượng ngày càng nâng cao. Qua 10 năm (giai đoạn 2012 - 2021) triển khai, Sở Công Thương đã tổ chức 09 kỳ bình chọn, có 280 cơ sở công nghiệp nông thôn với 353 sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn, kết quả đạt được có 189 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNTTB cấp Tỉnh.

Cùng với công tác bình chọn, tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Hàng năm qua, Sở Công Thương đã quan tâm, ưu tiên hỗ trợ các cơ sở có sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia được tiếp cận với nguồn vốn từ Chương trình Khuyến công để hỗ trợ các sản phẩm CNNTTB của tỉnh ngày càng đa dạng, phát triển cả về số lượng và chất lượng, có giá trị gia tăng cao để khẳng định uy tín trên thị trường. Qua đó, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện 58 đề án hỗ trợ 69 cơ sở ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất (với tổng kinh phí hỗ trợ gần 11,8 tỷ đồng); hỗ trợ 12 cơ sở có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, cấp khu vực đầu tư phòng trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm với khách tham quan.

Ngoài ra, để góp phần quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm CNNTTB một cách bền vững, Sở Công Thương đã phối hợp cùng các ngành liên quan thành lập Trung tâm giới thiệu, trưng bày đặc sản Đồng Tháp tại Hà Nội; Hình thành điểm trưng bày, giới thiệu đặc sản Đồng Tháp tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá các đặc sản của tỉnh, kết nối thị trường Hà Nội, miền Bắc, thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức các đợt kết nối cung cầu với các tỉnh, thành phố lớn; tạo dựng mối quan hệ gắn kết với các nhà phân phối hiện đại như Sài Gòn Co.op, Big C, Vincommerce, MM Mega Market, Bách Hóa xanh, ... hỗ trợ các cơ sở tham gia các hoạt động trên cac sàn thương mại điện tử.

Để công tác bình chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNTTB trong giai đoạn tới đạt kết quả cao hơn, tạo sức lan tỏa, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền vận động cơ sở CNNT nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa của hoạt động bình chọn, từ đó đăng ký nhiều sản phẩm tham gia, khẳng định vị trí, giá trị của sản phẩm CNNT; tư vấn đến các cơ sở công nghiệp nông thôn chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, bảo hộ thương hiệu sản phẩm, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung đầu tư máy móc, thiết bị ứng dụng vào sản xuất để đa dạng sản phẩm về mẫu mã, có giá trị cao; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm tại các thị trường lớn trong nước qua các kì hội chợ, triển lãm; tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, kết nối giữa vùng sản xuất với hệ thống phân phối; kết nối giữa thị trường trong nước với quốc tế.

Trong giai đoạn 2012 - 2021, tỉnh Đồng Tháp có 35 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNTTB cấp Khu vực và 14 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNTTB cấp Quốc gia./.

Hữu Có - P. KHTCTH