Xuất bản thông tin

null Hợp tác phát triển lĩnh vực Công Thương giữa tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022-2025

Tin tức Tin tức

Hợp tác phát triển lĩnh vực Công Thương giữa tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022-2025

Thực hiện Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 – 2025. Sáng ngày 8/9, tại huyện Tịnh Biên, Sở Công Thương An Giang và Sở Công Thương Đồng Tháp đã ký kết hợp tác phát triển lĩnh vực công thương giai đoạn 2022 - 2025.

       Giám đốc Sở Công Thương Đồng Tháp Nguyễn Hữu Dũng

và Giám đốc Sở Công Thương An Giang Nguyễn Minh Hùng ký kết hợp tác

           Với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa, thực hiện tốt định hướng phát triển vùng; phát huy lợi thế, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương và của vùng.

Theo đó, hai Tỉnh thống nhất liên kết, hợp tác trên các lĩnh vực phát  triển Ngành công thương như: công nghiệp chế biến, logistics, phát triển thương mại, hoạt động khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp. Cụ thể: liên kết, hợp tác phát triển ngành công nghiệp chế biến, đặc biệt là chế biến nông sản, thủy sản và chú trọng các biện pháp nâng cao giá trị gia tăng cho nông, thủy sản; liên kết đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ; thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp; mời gọi, vận động các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư theo chuỗi trên địa bàn 2 tỉnh để phát triển các hoạt động về hạ tầng thương mại; phát triển logistics.

Cùng với đó, phối hợp thực hiện chương trình bình ổn thị trường; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, liên kết đầu tư sản xuất- kinh doanh, phát triển hệ thống phân phối; thực hiện các hoạt động kết nối, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của hai địa phương, ưu tiên các mặt hàng nông thủy sản, đặc sản, sản phẩm OCOP của hai tỉnh.

Đồng thời, hỗ trợ mời gọi các nhà phân phối, nhà bán buôn lớn tại 2 địa phương tham gia các hoạt động kết nối, liên kết kinh doanh, tìm kiếm, khai thác thị trường tiêu thụ hàng hóa. Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển thương mại xuất, nhập khẩu, thương mại biên giới, thương mại điện tử; chia sẻ thông tin về các điều kiện, chính sách liên quan đến xuất, nhập khẩu hàng hóa….

 Hai bên thống nhất hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng, cùng phát triển; phát huy lợi thế, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương và của vùng./.

Bé Mỷ - P.KHTCTH