Xuất bản thông tin

null Thông cáo báo chí về Tuần hàng đặc sản Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Tin tức Tin tức

Thông cáo báo chí về Tuần hàng đặc sản Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Từ ngày 17/11/2022 đến ngày 20/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Tuần hàng đặc sản Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Dưới đây là Thông cáo báo chí về sự kiện này.

 

Nguồn: https://dongthap.gov.vn/