Xuất bản thông tin

null Phương án phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chi tiết bài viết Quy hoạch - Kế hoạch

Phương án phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Xem Bản đồ quy hoạch tại đây./.

Tải file bảng đồ về để thêm vào Google Earth tại đây./.

P.QLCN