Xuất bản thông tin

null Thành lập Cụm công nghiệp An Hòa (thành phố Hồng Ngự)

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành lập Cụm công nghiệp An Hòa (thành phố Hồng Ngự)

Theo đó, Cụm công nghiệp An Hòa có quy mô diện tích đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 43ha; gồm xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và môi trường theo quy định, để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngành nghề hoạt động: Sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm, nông sản và thuỷ hải sản; sản xuất chế biến rau, củ, quả các loại; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản; cơ khí, điện, điện tử; chế biến lương thực và các sản phẩm sau gạo; sản xuất, chế biến phụ phẩm (dầu cá, bột cá, mỡ cá, trấu viên, củi trấu).

Tổng mức đầu tư dự án là 612 tỷ đồng. Trong đó, vốn của Công ty Cổ phần Hùng Cá Hồng Ngự (chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp An Hòa) là 269 tỷ đồng và vốn huy động của tổ chức tín dụng là 343 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2023 - 2028. Dự kiến, đến năm 2033, Cụm công nghiệp An Hoà đạt tỷ lệ lấp đầy trên 80%./.

Nguồn: https://dongthap.gov.vn/