Xuất bản thông tin

null Thông báo danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp quý IV-2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp quý IV-2020

Ngày 11/3/2021, Bộ Công Thương có Công văn số 1308/BCT-PVTM  về việc thông báo danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp quý IV-2020.

Danh sách được xây dựng trên cơ sở theo dõi biến động xuất khẩu của những mặt hàng đã bị thị trường xuất khẩu áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại hoặc các biện pháp hạn chế thương mại khác đối với nước thứ ba nhưng chưa áp dụng đối với Việt Nam.

Sở Công Thương đăng tải nội dung Công văn và Phụ lục trên để các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu được biết.

Chi tiết công văn tại đây./.

Thanh Long - P. QLTM