Xuất bản thông tin

null Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp - Võ Phương Thủy - Đơn vị bầu cử số 2 (Thành phố Cao Lãnh, huyện Thanh Bình, huyện Tháp Mười, huyện Cao Lãnh)