Xuất bản thông tin

null Quy định mức xử phạt đối với 15 hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Quy định mức xử phạt đối với 15 hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong toàn quốc nói chung, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói riêng đang diễn biến phức tạp, cùng với đó là các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch có xu hướng gia tăng. Vì vậy, nhằm giúp công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân hiểu rõ một số quy định về mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nâng cao ý thức tự giác chấp hành, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn Tỉnh. Sở Công Thương đăng tải quy định mức xử phạt 15 hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

 

Công Phương - TTra Sở