Xuất bản thông tin

null Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Chi tiết bài viết Tin tức

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Ngày 20/8/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTCP kèm theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Cuộc thi nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

  1. Đối tượng dự thi: tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên cả nước.
  2. Cơ cấu giải thưởng:

01 Giải nhất:                  20.000.000 đồng/1 giải;

02 Giải nhì:                    15.000.000 đồng/1 giải;

03 Giải ba:                     10.000.000 đồng/1 giải;

10 Giải khuyến khích     5.000.000 đồng/1 giải;

03 Giải tập thể               10.000.000 đồng/1 giải.

  1. Quy định về bài dự thi:

Đề thi gồm 2 phần. Phần 1 bao gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, phần 2 bao gồm 1 câu hỏi tự luận, trình bày không quá 08 trang giấy khổ A4.

Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt (bài viết tay sẽ được tính điểm ưu tiên khi chấm bài).

  1. Thời gian tổ chức cuộc thi:

Vòng sơ kết: từ khi phát động cuộc thi đến tháng 10 năm 2021. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Vòng chung kết: tháng 10 – 11/2021.

Hưởng ứng cuộc thi nêu trên, Sở Công Thương đã triển khai, phát động tham gia cuộc thi đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức của Sở.

Nội dung chi tiết Cuộc thi tại đây./.

Công Phương – P. TTra