Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn tổ chức sản xuất của các Doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh trong điều kiện thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Hướng dẫn tổ chức sản xuất của các Doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh trong điều kiện thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Triển khai chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh trong tình hình mới.

Description: Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

Ảnh Internet

Sở Công Thương đã xây dựng và triển khai Hướng dẫn tổ chức sản xuất của các Doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh trong điều kiện thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Nội dung chính của Hướng dẫn:

1. Đối với các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1401/QĐ-UBND-HC ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh):

Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất tại địa phương tiếp tục thực hiện “4 tại chỗ” theo Phương án số 247/PA-UBND ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh và Hướng dẫn số 1747/HD-SCT ngày 20/8/2021 của Sở Công Thương. Riêng địa bàn thành phố Sa Đéc cho phép doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo phương án “4 tại chỗ” trong và ngoài Khu công nghiệp.

2. Đối với các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1401/QĐ-UBND-HC ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh):

Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất tại địa phương vẫn thực hiện “4 tại chỗ” theo Phương án số 247/PA-UBND ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh và Hướng dẫn số 1747/HD-SCT ngày 20/8/2021 của Sở Công Thương, nhưng được mở rộng hoạt động sản xuất với các nội dung sau:

- Tiếp tục cho phép doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất theo phương án “4 tại chỗ”.

- Khuyến khích doanh nghiệp thu nhận lao động để đảm bảo công suất sản xuất theo nhu cầu của doanh nghiệp (ưu tiên người lao động trong tỉnh) nhưng phải đảm bảo xét nghiệm sàn lọc COVID-19 theo Hướng dẫn số 1747/HD-SCT trước khi vào làm việc tại doanh nghiệp. Đồng thời, có kế hoạch xét nghiệm định kỳ cho người lao động để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp hoạt động 4 tại chỗ đóng trên địa bàn huyện, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg thì người lao động được di chuyển từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại, cụ thể như sau:

+ Người lao động đã được tiêm 01 liều vắc xin phòng COVID-19 thì chỉ được di chuyển trong phạm vi nội bộ xã (Doanh nghiệp – nơi ở cùng xã). Nếu nơi ở khác xã thì người lao động phải thực hiện “4 tại chỗ” tại doanh nghiệp.

+ Người lao động đã được tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng COVID-19 thì  được di chuyển trong phạm vi nội bộ huyện, thành phố (Doanh nghiệp – nơi ở cùng huyện, thành phố). Nếu nơi ở khác huyện, thành phố thì người lao động phải thực hiện “4 tại chỗ” tại doanh nghiệp.

+ Người lao động và chủ doanh nghiệp có cam kết với chính quyền cấp huyện thực hiện di chuyển “1 cung đường 2 điểm đến”.

- Người lao động đã được tiêm 01 liều vắc xin phòng COVID-19 khi vào làm việc tại doanh nghiệp chỉ cần xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên 01 lần và 01 lần RT-PCR có kết quả âm tính thì đủ điều kiện bố trí vào sản xuất. Sau đó, thực hiện xét nghiệm định kỳ theo quy định.

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, quyết định cho doanh nghiệp hoạt động (nếu đủ điều kiện). Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của doanh nghiệp bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp Sở Công Thương để được hỗ trợ.

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương, điện thoại: 0277.3.854.096.

Chi tiết nội dung Hướng dẫn 1985/HD-SCT xem thêm tại đây./.

Bé Mỷ - P.KHTCTH