Xuất bản thông tin

null Quyết định thành lập Cụm Công nghiệp Quảng Khánh, (giai đoạn 1)

Chi tiết bài viết Tin tức

Quyết định thành lập Cụm Công nghiệp Quảng Khánh, (giai đoạn 1)

Ngày 17 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ký Quyết định số 1415/QĐ-UBND-HC về việc thành lập Cụm Công nghiệp Quảng Khánh (giai đoạn 1), xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh và xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Cụm Công nghiệp Quảng Khánh (giai đoạn 1) tọa lạc tại xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh và xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với quy mô là 16,783 ha và phạm vi, ranh giới gồm:

- Phía Đông: tiếp giáp rạch Ngã Cạy.

- Phía Tây: tiếp giáp tỉnh lộ ĐT 856.

- Phía Nam: tiếp giáp đất nông nghiệp.

- Phía Bắc: tiếp giáp đất nông nghiệp.

Việc thành lập Cụm Công nghiệp Quảng Khánh (giai đoạn 1) với mục đích xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và môi trường theo quy định, để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cụm Công nghiệp Quảng Khánh (giai đoạn 1) ưu tiên thu hút đầu tư các nhóm ngành hàng như: sản xuất dược phẩm và sản xuất các sản phẩm liên quan đến dược phẩm, công nghiệp sản xuất sạch.

Dự kiến tổng kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là hơn 216 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tính đến nay, trên địa bàn Tỉnh đã có 17 CCN được thành lập, với tổng diện tích 601 ha. Trong đó, 12 CCN đang hoạt động với tổng diện tích 404,8 ha và 05 CCN đang triển khai hoặc đang hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật, với tổng diện tích 196,2 ha. Ngoài ra, trên địa bàn Tỉnh còn có 04 KCN (400 ha) và 01 KKT (32.000 ha) được thành lập.

          Xem chi tiết Quyết định số 1415/QĐ-UBND-HC tại đây./.

Ngọc Như - P.QLCN