Xuất bản thông tin

null Tham gia khóa huấn luyện “Lập kế hoạch kinh doanh” và cuộc thi “nữ doanh nhân lập kế hoạch kinh doanh để thành công”

Chi tiết bài viết Tin tức

Tham gia khóa huấn luyện “Lập kế hoạch kinh doanh” và cuộc thi “nữ doanh nhân lập kế hoạch kinh doanh để thành công”

Nhằm nâng cao năng lực và khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu một cách bài bản, có chiến lược và có kỹ năng lập kế hoạch để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động trên thực tế.

Ảnh minh họa

 

Sở Công Thương Đồng Tháp thông tin và kính mời Quý Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã đăng ký tham gia khóa huấn luyện "Lập kế hoạch kinh doanh" và tham gia Cuộc thi "Nữ doanh nhân Lập kế hoạch kinh doanh để thành công". Cụ thể như sau:

1. Khóa huấn luyện "Lập Kế hoạch kinh doanh"

- Thời gian: 08:00 - 12:00, ngày 24/9/2021

- Hình thức: Học trực tuyến thông qua nền tảng Zoom

- Chương trình đào tạo: đính kèm

- Chi phí tham dự: miễn phí

2. Tham gia Cuộc thi "Nữ doanh nhân Lập kế hoạch kinh doanh để thành công"

- Đối tượng tham dự: (1) Lãnh đạo/quản lý là nữ từ hợp tác xã, chủ cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp nhỏ và vừa; (2) Các nữ doanh nhân có kế hoạch khởi nghiệp hoặc có mong muốn nâng cao năng lực Lập kế hoạch kinh doanh.

- Thời hạn cuối nhận bài thi: ngày 10/11/2021

- Thể lệ Cuộc thi: đính kèm

Quý doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã quan tâm, có nhu cầu tham gia, đề nghị gửi thông tin đăng ký theo đường link: http://event.vietrade.gov.vn/eswbvietnam

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

 Anh Ngô Văn Chinh, di động: 0377 956 368, email: intec@vietrade.gov.vn để được hướng dẫn./.

Minh Trang - P.QLTM