Xuất bản thông tin

null Công bố Thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương

TTHC Cấp Tỉnh Bản tin Thủ tục hành chính

Công bố Thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG;

UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

 

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ HCC

Địa chỉ: Số 85 đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại liên hệ: 0277. 3. 898963

   1. Quyết định số  1549/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

     Nội dung chi tiết xem tại đây!