Xuất bản thông tin

null Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2021

Nhằm hỗ trợ, kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, từng bước khôi phục lại nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ngày 24/11/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2649/QĐ-BCT về việc tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2021”

Description: Ngày mua sắm trực tuyến – Online Friday 2021

“Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2021” được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan toả và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên mọi lĩnh vực.

Online Friday 2021 diễn ra vào 03/12/2021 (thứ sáu) với hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.

Doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình mã giảm giá chung muasamvn và muasamvietnam tại địa chỉ http://muasamvietnam.onlinefriday.vnthực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính (thông báo khuyến mại) theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Sở Công Thương thông tin đến doanh nghiệp biết, chủ động tổ chức các hoạt động khuyến mãi, tham gia chương trình “Ngày Mua sắm trực tuyến - Online Friday 2021”. Người tiêu dùng có thể truy cập địa chỉ https://onlinefriday.vn và ứng dụng Online Friday trên các nền tảng di động để lấy thông tin về các chương trình khuyến mại, giảm giá của các doanh nghiệp tham gia chương trình và mua sắm tại các website, ứng dụng của các doanh nghiệp./.

Minh Trang - P.QLTM