THÔNG TIN LÃNH ĐẠO SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP

Trang chủ Thông tin Lãnh đạo Sở

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP

Giám đốc Nguyễn Hữu Dũng

- Ngày tháng năm sinh: 04/5/1963.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính/ Cử nhân Luật; Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại di động: 0913.967.759;

- Email: nhdung@dongthap.gov.vn

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Na

- Ngày, tháng, năm sinh: 1964.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính/ Cử nhân Luật; Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại di động: 0913126511;

- Email: nvna.sct@dongthap.gov.vn.

Phó Giám đốc Võ Phương Thủy

- Ngày, tháng, năm sinh: 17/7/1978.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại di động: 0906.926.424;

- Email: vpthuy.sct@dongthap.gov.vn.

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Luận

- Ngày, tháng, năm sinh: 26/12/1975.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng;

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại di động: 0918.789.776;

- Email: nvluan@dongthap.gov.vn.

Banner 1022

Banner Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Danh mục chính Menu

Banner Bộ Công thương

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp