THÔNG TIN LÃNH ĐẠO SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP

Trang chủ Thông tin Lãnh đạo Sở

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP

Phó Giám đốc phụ trách điều hành Võ Phương Thủy

 

- Ngày, tháng, năm sinh: 17/7/1978.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại di động: 0906.926.424;

- Email: vpthuy.sct@dongthap.gov.vn.

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Luận

- Ngày, tháng, năm sinh: 26/12/1975.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng;

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại di động: 0918.789.776;

- Email: nvluan@dongthap.gov.vn.

Banner 1022

Banner Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Danh mục chính Menu

Banner Bộ Công thương

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp