Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 06/2021/TT-BCT 06/08/2021 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
2 05/2021/TT-BCT 02/08/2021 Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
3 03/2021/TT-BCT 11/06/2021 Thông tư về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021
4 721/QĐ-TTg 18/05/2021 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len(UKVFTA)
5 193/QĐ-BCT 21/01/2021 Đính chính các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 45, 46,47, 48, 49/2020/TT-BCT
6 50/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng amôniắc công nghiệp
7 49/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride
8 48/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
9 47/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tiền chất nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
10 46/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp
11 45/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang
12 31/2020/TT-BCT 30/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 13/2018/TT-BCT về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
13 44/2020/TT-BCT 07/12/2020 Thông tư Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch
14 39/2020/TTBCT 30/11/2020 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
15 28/2020/TT-BCT 16/11/2020 Thông tư Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung 68/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 về phát triển cụm Công nghiệp
16 1142/QĐ-UBND.HC 24/07/2020 Quyết định triển khai thực hiện Quyết định số 1037/QĐ-TTg về triển khai thi hành Luật Kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 08/2020/NĐ-CP 08/01/2020 Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
18 62/2020/NĐ-CP 01/06/2020 Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức
19 82/2020/NĐ-CP 15/07/2020 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
20 124/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại

Xuất bản thông tin

null Một số văn bản pháp luật sau kỳ họp thứ 8 Quốc Hội

Trang chủ Tiếp cận Thông tin

Một số văn bản pháp luật sau kỳ họp thứ 8 Quốc Hội

Bộ Luật Lao động 2019 (Tải về)

Luật Chứng Khoán 2019 (Tải về)

Luận Dân quân tự vệ 2019 (Tải về)

Luật Lực lượng dự bị động viên (Tải về)

Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức 2019 (Tải về)

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước 2019 (Tải về)

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2019 (Tải về)

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2019 (Tải về)

Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019 (Tải về)

Luật Thư viện 2019 (Tải về)

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 (Tải về)

 

Danh mục chính Menu