Xuất bản thông tin

null Đăng ký xác lập quyền (bảo hộ) Chỉ dẫn địa lý Cao Lãnh cho sản phẩm xoài

Nội dung:

Số đăng ký KQ

01/2022/KQNC-SKHCN

Tên nhiệm vụ

Đăng ký xác lập quyền (bảo hộ) Chỉ dẫn địa lý Cao Lãnh cho sản phẩm xoài.

Tổ chức chủ trì

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL

Cơ quan chủ quản

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cơ quan cấp kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Tỉnh

Chủ nhiệm nhiệm vụ

PGS. TS. Lê Thị Nam Giang

Cán bộ phối hợp

PGS.TS. Lê Thị Nam GiangCN. Võ Đặng Phương ThảoPGS.TS. Trần Thị Thùy DươngCN. Bùi Thị DuyênCN. Nguyễn Trần Hải ĐăngCN. Trần Hoàng LongThS. Nguyễn Thị Hạnh LêThS.LS. Nguyễn Ngọc AnhCN. Bùi Thị Sinh Vẹn.

Lĩnh vực nghiên cứu

499. Khoa học nông nghiệp khác

Số trang

101tr + phụ lục

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)

09/2018 - 09/2021

Kinh phí

1.514tr đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ

    Đăng ký bảo hộ thành công CDĐL Cao Lãnh cho sản phẩm xoài tại Cục SHTT;

Xây dựng và hoàn thiện được các điều kiện, phương tiện phục vụ quản lý, khai thác CDĐL Cao Lãnh cho sản phẩm xoài;

   Xây dựng được mô hình quản lý và sử dụng CDĐL Cao Lãnh cho sản phẩm xoài và bước đầu triển khai trên thực tế;

   Xây dựng được hệ thống các văn bản quản lý CDĐL Cao Lãnh cho sản phẩm xoài;

  Xây dựng các điều kiện cần thiết nhằm bước đầu hỗ trợ khai thác, phát triển CDĐL gắn với chuỗi giá trị xoài Cao Lãnh.

Kết quả nghiên cứu

Các sản phẩm và các hạng mục công việc đã được thực hiện, mang lại những giá trị thiết thực ban đầu cho việc gìn giữ và phát triển uy tín, danh tiếng của xoài Cao Lãnh, tạo cơ sở pháp lý và tiền đề quan trọng cho việc sử dụng công vụ SHTT để phát triển sản phẩm này tại thị trường Việt Nam và thị trường nước ngoài. 

Từ khoá

Xoài Cao LãnhSở hữu trí tuệChỉ dẫn địa lý; Cao Lãnh; Đồng Tháp

Nơi lưu trữ

Trung tâm Kiểm định và kiểm nghiệm Đồng Tháp - Số 130, đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

DTP-2022-001

Trạng thái

Đã nghiệm thu