Xuất bản thông tin

null Tổng kết, đánh giá mô hình hội quán tỉnh Đồng Tháp (2016 – 2019)

Nội dung:

Số đăng ký KQ

02/2022/KQNC-SKHCN

Tên nhiệm vụ

Tổng kết, đánh giá mô hình hội quán tỉnh Đồng Tháp (2016 – 2019).

Tổ chức chủ trì

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Cơ quan chủ quản

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cơ quan cấp kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Tỉnh

Chủ nhiệm nhiệm vụ

PGS. TS. Bùi Văn Huyền

Cán bộ phối hợp

PGS.TS. Bùi Văn HuyềnPGS.TS. Đinh Thị NgaTS. Ngô Thị Ngọc AnhTS. Nguyễn Ngọc ToànThS. Nguyễn Thị Lan AnhThS. Nguyễn Thị NghĩaCN. Đỗ Thị LoanNguyễn Thị Quỳnh AnhTS. Hồ Thị Hương MaiThS. Nguyễn Thị Hồng HạnhThS. Lâm Thanh HàTS. Nguyễn Thị Phong Lan.

Lĩnh vực nghiên cứu

506. Khoa học chính trị

Số trang

114tr + phụ lục

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)

06/2019 - 10/2021

Kinh phí

978.5tr đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ

- Cung cấp cơ sở thực tiễn cho nghiên cứu lý luận, phục vụ việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn.

- Đề xuất giải pháp khai thác và phát huy năng lực cộng đồng, tăng cường tình làng nghĩa xóm, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Kết quả nghiên cứu

Các kết quả nghiên cứu là căn cứ cho tổng kết lý luận của Đảng về kinh tế tập thể, hình thành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng để tiếp tục phát triển kinh tế hợp tác ở nước ta trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu đề tài sẽ được chuyển giao trực tiếp cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp; các cơ quan hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm:

- Áp dụng trực tiếp cho việc hoàn thiện mô hình Hội quán nông dân ở tỉnh Đồng Tháp.

- Kết quả nghiên cứu có thể sử dụng cho việc tham khảo để nhân rộng, phát triển mô hình Hội quán nông dân ở các địa phương khác trên cả nước.

- Đề xuất hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác ở nước ta trong thời gian tới.

Đồng thời, đối với học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đề tài nghiên cứu đã góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của những người tham gia trực tiếp thực hiện đề tài và các cộng tác viên, phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu trong việc giải quyết các vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp thiết liên quan đến quá trình phát triển nền kinh tế Việt Nam dựa trên việc hình thành và phát triển các mô hình liên kết hợp tác mới tại nông thôn. Việc thực hiện đề tài nghiên cứu đã giúp Học viện kết hợp tốt tổng kết thực tiễn với thực hiện nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị và đào tạo sau đại học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Từ khoá

Hệ thống chính trịHội quánHợp tác xã; Châu Thành; Đồng Tháp

Nơi lưu trữ

Trung tâm Kiểm định và kiểm nghiệm Đồng Tháp - Số 130, đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

DTP-2022-002

Trạng thái

Đã nghiệm thu