Xuất bản thông tin

null Nghiên cứu xây dựng hồ sơ khoa học di tích văn hóa Óc Eo ở tỉnh Đồng Tháp

Nội dung:

Số đăng ký KQ

05/2022/KQNC-SKHCN

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng hồ sơ khoa học di tích văn hóa Óc Eo ở tỉnh Đồng Tháp

Tổ chức chủ trì

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan chủ quản

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cơ quan cấp kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Tỉnh

Chủ nhiệm nhiệm vụ

PGS.TS. Đặng Văn Thắng

Cán bộ phối hợp

PGS.TS. Đặng Văn ThắngThS. Võ Thị Huỳnh NhưThS.NCS. Nguyễn Hữu LýTS. Nguyễn Thị Song ThươngTS. Phí Ngọc TuyếnThS.NCS. Võ Thị Ánh TuyếtThS.NCS. Lê Thị Sinh HiềnThS.NCS. Hà Thị SươngThS. Nguyễn Viết VinhThS. Nguyễn Thị Tuyết MinhCN. Phùng Quốc DanhCN. Hà Văn Linh.

Lĩnh vực nghiên cứu

60103. Khảo cổ học và tiền sử

Số trang

672tr

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)

 06/2019 - 06/2021

Kinh phí

 859.5tr đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ

Nghiên cứu, tổng hợp các tư liệu hiện có về các di tích văn hóa Óc Eo ở Đồng Tháp nhất là các báo cáo khai quật với bản ảnh, bản vẽ chi tiết, khoa học;

Nghiên cứu phạm vu và phân bố các di tích khảo cổ thuộc văn hóa Óc Eo và hậu Óc Eo trên toàn tỉnh Đồng Tháp, từ đó lập bản đồ khảo cổ học cho toàn tỉnh;

Nghiên cứu các loại hình di tích, tính chất và giá trị của các di tích đã được phát hiện.

Kết quả nghiên cứu

Đề tài cung cấp thêm tư liệu và nhận thức mới về văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam, sự hình thành nhà nước cổ ở Việt Nam, lịch sử Đông Nam Á thời cổ... Đề tài là tài liệu nghiên cứu, tham khảo chuyên môn của các ngành khảo cổ học, lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới của chương trình đào tạo đại học và sau đại học. Kết quả của đề tài sẽ là nguồn tư liệu chính cho công cuộc nghiên cứu về văn hóa Óc Eo ở tỉnh Đồng Tháp nói riêng và nền văn hóa khảo cổ Óc Eo, vương quốc Phù Nam nói chung của thế hệ tương lai.

Kết quả của đề tài giúp ích cho công cuộc nghiên cứu toàn diện lịch sử - xã hội – văn hóa – tộc người ở Nam Bộ nói riêng, ở Việt Nam và Đông Nam Á nói chung.

Đề tài hướng trực tiếp vào việc tìm kiếm và phát hiện các sử liệu về văn hóa Óc Eo – nền văn minh đầu tiên và sớm nhất ở Đông Nam Á mà sự hình thành và phát triển của nó đã ảnh hướng rất sâu đậm đến lịch sử - xã hội – văn hóa của nhiều quóc gia ở Đông Nam Á giai đoạn muộn – góp phần rất lớn đến việc tăng cường nhận thức toàn diện lịch sử lao động và sáng tạo của các lớp tiền nhân trên đất nước ta, đồng thời có tác dụng giáo dục tình yêu quê hương đất nước của các thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Từ khoá

Di tích lịch sử; Văn hóa Óc Eodi vật di tíchPhù Nam.

Nơi lưu trữ

Trung tâm Kiểm định và kiểm nghiệm Đồng Tháp – Số 130, đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

DTP-2022-005

Trạng thái

Đã nghiệm thu