Xuất bản thông tin

null Thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi Vòng 2; triệu tập thành viên Hội đồng thi, các ban, tổ giúp việc Hội đồng; thời gian, địa điểm thi tuyển công chức năm 2022

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ THÔNG BÁO

Thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi Vòng 2; triệu tập thành viên Hội đồng thi, các ban, tổ giúp việc Hội đồng; thời gian, địa điểm thi tuyển công chức năm 2022

Hội đồng Tuyển dụng công chức năm 2022 thông báo các nội dung sau: