Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp thực hiện các giải pháp phát triển giá trị sản phẩm sen

Chính sách - Chiến lược Chính sách - Chiến lược

Đồng Tháp thực hiện các giải pháp phát triển giá trị sản phẩm sen

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương; Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, các đơn vị liên quan nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, trong đó chú trọng các giải pháp nghiên cứu cây sen, khai thác tiềm năng cây sen để ứng dụng, chế biến thành các sản phẩm phục vụ y tế, dinh dưỡng, dược phẩm, chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm; ưu tiên nguồn lực đầu tư cho cho nghiên cứu phục vụ chế biến sâu các sản phẩm sen và từ sen theo hướng có địa chỉ tiếp nhận các kết quả nghiên cứu; huy động có hiệu quả các nguồn lực từ doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học uy tín trong và ngoài Tỉnh tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; ưu tiên chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các doanh nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp từ chọn tạo giống sen đến quy hoạch vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn; đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm trước, trong và sau thu hoạch; sản xuất gắn kết với nhu cầu của thị trường.

Sở Công thương có nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đổi mới máy móc, trang thiết bị, công nghệ tiên tiến phục vụ chế biến sâu sản phẩm sen.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Hội ngành hàng Sen tỉnh Đồng Tháp Đầu mối trong liên kết các sở, ngành với chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp; đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu, chế biến sâu sản phẩm sen; kịp thời nắm bắt, thông tin đến cơ quan quản lý về nhu cầu của doanh nghiệp đặc biệt các nhu cầu về phát triển sản phẩm, tiêu chuẩn hóa sản phẩm, thị trường tiêu thụ, đổi mới trang thiết bị công nghệ.

Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương phối hợp thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các đơn vị phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh giải quyết kịp thời.

Nguồn: 1065/UBND-KT

Trúc Ly – Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm