Xuất bản thông tin

null Nhiều sản phẩm, dịch vụ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Nhiều sản phẩm, dịch vụ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Sáng ngày 25/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa,
lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành tỉnh,
đồng thời trực tuyến đến điểm cầu cấp huyện

Từ khi thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) đã có nhiều sản phẩm, dịch vụ số phục vụ người dân, doanh nghiệp kịp thời, hiệu quả như: Đăng ký dự thi, xét tuyển đại học, cao đẳng; cấp hộ chiếu trực tuyến; thí điểm thành công 02 dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí.

Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý cho chuyển đổi số được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả tích cực.

Dịch vụ công trực tuyến được triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp gần 4.400 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (gấp 03 lần năm 2021); hơn 154 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái (gấp 1,7 lần so với năm 2021); hơn 3,9 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến (gấp hơn 5,7 lần năm 2021).

Tại Đồng Tháp, Công an tỉnh đã phát huy vai trò cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 của tỉnh, tham mưu hiệu quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 theo đúng lộ trình đề ra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện/Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện đã chỉ đạo Tổ công tác Đề án 06 ở cấp xã và cấp khóm/ấp huy động được các lực lượng thành viên của các ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở để tham gia cùng với lực lượng Công an trong công tác thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân, làm sạch dữ liệu dân cư, cao điểm “90 ngày đêm” và tuyên truyền về lợi ích, tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án 06 và dịch vụ công trực tuyến, góp phần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đồng Tháp thành lập Trung tâm Chuyển đổi số trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện các nhiệm vụ chính trong Đề án chuyển đổi số của tỉnh; triển khai các lớp tập huấn, hướng dẫn hộ sản xuất sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP về kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn Thương mại điện tử; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt ở các bệnh viện, trường học v.v..

Nguyệt Ánh