Xuất bản thông tin

null 7 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong lĩnh vực khoa học – công nghệ

Chính sách - Chiến lược Chính sách - Chiến lược

7 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong lĩnh vực khoa học – công nghệ

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 20/2022/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2023, quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ tại chính quyền địa phương.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ phải thực hiện định kỳ chuyển đổi tại chính quyền địa phương, đơn cử như:

- Tiếp nhận, xử lý hồ sơ xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Tiếp nhận, xử lý hồ sơ thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

- Thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Thẩm định, giám định công nghệ dự án đầu tư theo quy định pháp luật;

- Thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, cấp giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ.

Đồng thời, quy định thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc theo quy định tại Điều 3 Thông tư 20/2022/TT-BKHCN là từ đủ 02 năm đến 05 năm.

Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Nguồn: Thông tư 20/2022/TT-BKHCN

Trúc Ly – Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm