Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, thanh niên

Thông tin dự án, đầu tư TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, thanh niên

Ngày 26/5, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Sở với đoàn viên, thanh niên. Tham dự buổi gặp gỡ, đối thoại có ông Trần Thanh Liêm – Giám đốc Sở; ông Nguyễn Thái Bình – Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cùng với đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và các đoàn viên, thanh niên của Sở.

Hình ảnh quang cảnh buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại, các bạn đoàn viên, thanh niên được thông tin Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022; Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên; Báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn trong 6 tháng đầu năm 2023.

Các bạn đoàn viên, thanh niên đã thẳng thắn đưa ra các vấn đề như: Đề xuất nên hạn chế sử dụng bản giấy khi thực hiện việc lưu trữ đăng ký, chuyển giao các đề tài khoa học tránh tốn kém kinh phí và gây ô nhiễm môi trường; đề xuất thành lập kênh Youtube để phổ biến các thông tin tuyên truyền về khoa học công nghệ được rộng rãi đến người dân; Đề xuất để đoàn viên thanh niên được tham gia các cuộc họp hội đồng tư vấn Khoa học và công nghệ; Giải pháp để thực hiện chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên Tỉnh, đến năm 2030 tăng 15% số công trình khoa học công nghệ do thanh niên chủ trì.

Bên cạnh đó, các bạn đoàn viên, thanh niên cũng đặt vấn đề thi đua khen thưởng, các tiêu chí xét sáng kiến và nâng bậc lương trước hạn đến lãnh đạo Sở.

Tất cả các vấn đề đoàn viên, thanh niên đặt ra tại buổi gặp gỡ, đối thoại đã được lãnh đạo Sở và các phòng, đơn vị trực thuộc trả lời cụ thể, đồng thời có những gợi mở và đề xuất các nhiệm vụ cho đoàn viên, thanh niên thực hiện trong thời gian tới.

Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Sở với đoàn viên, thanh niên được xem là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, qua đó, góp phần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên đến đoàn viên, thanh niên, giúp cho đoàn viên, thanh niên hiểu sâu về vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ và có những mô hình, cách làm hay góp phần nâng cao chất lượng công tác./.

Trúc Ly