Xuất bản thông tin

null Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh phục vụ xử lý môi trường vùng nuôi cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis, Ragan 1909) theo hướng phát triển bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung:

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh phục vụ xử lý môi trường vùng nuôi cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis, Ragan 1909) theo hướng phát triển bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Đồng Tháp.

Tổ chức chủ trì

Viện Sinh học Nhiệt đới

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Cơ quan chủ quản

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Cơ quan cấp kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp Tỉnh

Chủ nhiệm nhiệm vụ

TS. Lê Thị Ánh Hồng

Lĩnh vực nghiên cứu

40699. Công nghệ sinh học trong nông nghiệp khác

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)

10/2018 – 10/2020

Kinh phí

968 tr đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ

Mục tiêu tổng quát:

 Sản xuất được chế phẩm vi sinh xử lý nước ao nuôi và chế phẩm vi sinh kháng khuẩn gây bệnh thân đen và bệnh xuất huyết trên cá sặc rằn nhằm giảm thiểu sử dụng hóa chất và thuốc kháng sinh trong quá trình nuôi, giảm chi phí, đảm bảo cá thương phẩm đạt chất lượng tốt.

Mục tiêu cụ thể:

 - Tuyển chọn các chủng vi sinh vật có khả năng xử lý môi trường nước ao nuôi và kháng bệnh thân đen, bệnh xuất huyết trên cá sặc rằn được phân lập tại Đồng Tháp.

 - Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm xử lý nước ao nuôi và chế phẩm kháng vi sinh vật gây bệnh xuất huyết và bệnh thân đen trên cá sặc rằn tại Đồng Tháp trong điều kiện phòng thí nghiệm, quy mô mỗi quy trình là 5 lít/ngày.

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính

 - Nội dung 1: Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật vùng nuôi cá sặc rằn tại Đồng Tháp có khả năng sử dụng làm chế phẩm xử lý nước ao nuôi.

 - Nội dung 2: Phân lập vi khuẩn gây bệnh thân đen và bệnh xuất huyết trên cá sặc rằn tại Đồng Tháp.

 - Nội dung 3: Phân lập và tuyển chọn vi sinh vật có khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh thân đen và gây bệnh xuất huyết trên cá sặc rằn tại Đồng Tháp.

 - Nội dung 4: Xây dựng 3 quy trình sản xuất chế phẩm gồm chế phẩm xử lý nước ao nuôi, chế phẩm kháng vi sinh vật gây bệnh xuất huyết và chế phẩm gây bệnh thân đen trên cá sặc rằn tại Đồng Tháp ở quy mô phòng thí nghiệm với công suất 5L/ngày/quy trình.

 - Nội dung 5: Đánh giá hiệu quả của chế phẩm trong mô hình ao nuôi thực tế.

Phương pháp nghiên cứu

 Phương pháp tham khảo tài liệu; khảo sát hiện trạng và thu mẫu nước, mẫu bùn đáy ao, mẫu cá bệnh tại vùng nuôi; phương pháp phân lập và tuyển chọn vi sinh vật, các phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm như: xác định hoạt tính một số enzyme (amylase, cellulose, protease,…), hoạt tính oxy hóa amoni, hoạt tính oxy hóa nitrite, phân tích các chỉ tiêu vi sinh và hóa lý; định danh VSV theo các phương pháp sinh học phân tử…

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến

 - Báo cáo khoa học tổng kết.

 - Bộ chủng giống VSV xử lý nước ao nuôi cá sặc rằn được phân lập tại Đồng Tháp: dự kiến 06 chủng.

 - Bộ chủng giống VSV gây bệnh xuất huyết và bệnh thân đen trên cá sặc rằn được phân lập tại Đồng Tháp: dự kiến 02 tháng.

 - Bộ chủng giống VSV kháng VK gây bệnh xuất huyết và bệnh thân đen trên cá sặc rằn: dự kiến 02 tháng.

 - Quy trình sản xuất chế phẩm xử lý nước ao nuôi cá, quy mô phòng thí nghiệm: quy mô 5 lít/ngày.

 - Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh kháng bệnh thân đen trên cá sặc rằn, quy mô phòng thí nghiệm: quy trình 5 lít/ngày.

 - Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh kháng bệnh xuất huyết trên cá sặc rằn, quy mô phòng thí nghiệm: quy mô 5 lít/ngày.

 - Chế phẩm xử lý ao nuôi cá sặc rằn phục vụ nội dung thí nghiệm 5: 250 lít.

 - Chế phẩm kháng bệnh thân đen cá sặc rằn phục vụ nội dung thí nghiệm 5: 125 lít.

 - Chế phẩm kháng bệnh xuất huyết trên cá sặc rằn phục vụ nội dung thí nghiệm 5: 125 lít.

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến

 Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp.

Từ khoá

Cá sặc rằn; bệnh thân đen; bệnh xuất huyết; chế phẩm vi sinh; phòng thí nghiệm;…

Nơi lưu trữ

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp, số 23, đường 26/3, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

DTP-2019-030

Trạng thái

Đang tiến hành