Xuất bản thông tin

null N/c quy trình chế tạo vật liệu đạt tiêu chuẩn sản xuất túi bao trái phục vụ canh tác Xoài xuất khẩu tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung:

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu quy trình chế tạo vật liệu đạt tiêu chuẩn sản xuất túi bao trái phục vụ canh tác Xoài xuất khẩu tỉnh  Đồng Tháp.

Tổ chức chủ trì

Trường Đại học Bách Khoa

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan chủ quản

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan cấp kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp Tỉnh

Chủ nhiệm nhiệm vụ

PGS.TS. Huỳnh Đại Phú

Lĩnh vực nghiên cứu

20511. Màng mỏng, vật liệu sơn, vật liệu phủ

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)

08/2019 – 08/2021

Kinh phí

682.8 tr đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ

 - Mục tiêu tổng quát: làm chủ công nghệ chế tạo vật liệu để sản xuất túi bao trái với giá thành cạnh tranh phục vụ canh tác xoài xuất khẩu tỉnh Đồng Tháp.

 - Mục tiêu cụ thể:

 + Xác định thành phần và cấu tạo vật liệu sản xuất túi bao trái xoài.

 + Xây dựng và làm chủ quy trình chế tạo vật liệu để sản xuất túi bao trái phục vụ canh tác xoài xuất khẩu tỉnh               Đồng Tháp.

 - Sản xuất thử nghiệm và đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật và chất lượng đối với túi bao trái xoài và sản phẩm cùng loại có trên thị trường có nguồn gốc từ Đài Loan.

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính

 - Nội dung 1: Tổng quan tài liệu, tìm hiểu về các loại bao trái trên thị trường.

 - Nội dung 2: Nghiên cứu, đánh giá cấu trúc, đặc tính của loại bao trái Đài Loan (túi bao trái màu xanh và vàng).

 - Nội dung 3: Nghiên cứu, đánh giá cấu trúc, đặc tính loại nguyên vật liệu làm vật liệu bao trái.

 - Nội dung 4: Nghiên cứu phủ chất chống thấm lên giấy làm vật liệu bao trái xoài xanh.

 - Nội dung 5: Nghiên cứu phủ chất chống thấm và cản quang lên giấy là làm vật liệu bao trái xoài vàng.

 - Nội dung 6: Chế tạo bao trái và thử nghiệm sơ bộ trên trái xoài Đồng Tháp.

 - Nội dung 7: Thiết kế công nghệ và mô hình thiết bị, nghiên cứu chế tạo vật liệu giấy trên mô hình thiết bị.

 - Nội dung 8: Thử nghiệm thực tế trên trái xoài Đồng Tháp với quy mô lớn.

 - Nội dung 9: Đánh giá hiệu quả kinh tế.

Phương pháp nghiên cứu

  Phương pháp khảo sát, đánh giá; Phương pháp phân tích; Xử lý và phân tích số liệu.

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến

 - Báo cáo tổng hợp.

 - Vật liệu giấy làm bao trái màu trắng.

 - Vật liệu giấy làm bao giấy cản quang.

 - Bao trái xoài trắng (tạo màu xanh cho trái xoài).

 - Bao trái cản quang (tạo màu vàng cho trái xoài).

 - Mô hình thiết bị phủ chống thấm và cản quang lên nguyên liệu giấy.

 - Quy trình phủ chất cản quang và chất chống thấm lên giấy đạt chất lượng làm vật liệu sản xuất bao trái xoài.

 - 01 Bài báo khoa học.

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến

Hợp tác xã Xoài Mỹ Xương.

Từ khoá

Túi bao trái; Xoài; phủ chất chống thấm; cản quang lên giấy;…

Nơi lưu trữ

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp, số 23, đường 26/3, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

DTP-2019-035

Trạng thái

Đang tiến hành