Xuất bản thông tin

null Xây dựng hệ thống tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung:

Số đăng ký KQ

02/2020/KQNC.ĐTCCS

Tên nhiệm vụ

Xây dựng hệ thống tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Đồng Tháp.

Tổ chức chủ trì

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

UBND tỉnh Đồng Tháp

Cơ quan chủ quản

UBND tỉnh Đồng Tháp

Cơ quan cấp kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp cơ sở

Chủ nhiệm nhiệm vụ

CN. Nguyễn Thanh Tú.

Lĩnh vực nghiên cứu

202. Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin.

Số trang

84tr.

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)

08/2016 – 02/2019

Kinh phí

263.05 tr đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ

Đây là hệ thống phần mềm liên kết chặt chẽ giữa CSDL phần mềm thi trắc nghiệm đã được xây dựng trước đây để phục vụ công tác thi tuyển công chức và CSDL hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đang được vận hành tại Sở Nội vụ.

Kết quả nghiên cứu

Việc xây dựng hệ thống tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Đồng Tháp sau khi hoàn thành sẽ đưa ra hướng mới và góp phần giải quyết được những vấn đề:

- Việc liên kết với CSDL cán bộ, công chức, viên chức của Tỉnh fiups cho hệ thống trở thành quy trình khép kín từ giai đoạn đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng từ các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố lên Sở Nội vụ nhằm thống kê lập danh sách chỉ tiêu thi tuyển nhanh chóng. Đồng thời đến khi có kết quả thi tuyển thì hệ thống hỗ trợ sẽ cập nhật thông tin thí sinh trúng tuyển vào CSDL cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Giúp giảm thời gian cập nhật hồ sơ công chức, viên chức mới vào CSDL cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị.

- Tiếp nhận hồ sơ được nhanh chóng, kịp thời số lượng lớn hồ sơ dự thi vào các cơ quan chuyên môn của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân nhân các huyện, thị xã, thành phố.

- Đồng thời, quá trình giải quyết hồ sơ đăng ký một cách trật tự, thứ tự tiếp nhận hồ sơ được hiển thị trên màn hình chiếu đặt tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

- Việc ứng dụng đăng ký hồ sơ dự thi online giúp giảm chi phí đi lại bổ túc hồ sơ cho các thí sinh, mặt khác sẽ thuận tiện mở rộng đối tượng tham gia đến các thí sinh ở xa trong và ngoài tỉnh. Giúp tìm kiếm được nguồn cán bộ, công chức với phạm vi rộng hơn, tăng khả năng tìm được nguồn công chức, viên chức có chuyên môn giỏi hơn.

- Thông tin cá nhân của thí sinh được ghi vào dữ liệu máy tính và cấp nhật, đối chiếu, truy xuất thông tin cá nhân sau khi hồ sơ được tiếp nhận được thực hiện ngay, tránh được tình trạng sai xót thông tin cá nhân của thí sinh; giảm bớt thời gian tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (giảm từ 10 đến 15 ngảy làm việc).

- Việc ghi hình của thí sinh được thực hiện trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, sau khi hồ sơ đăng ký được tiếp nhận, giảm bớt chi phí đi lại, chụp hình. Bên cạnh đó, rút ngắn thời gian giải quyết công việc như: lục hình từ hồ sơ, Scan hình để chuyển vào phần mềm thi tuyển, thi nâng ngạch thực hiện các môn trên máy vi tính, dán hình vào giấy báo dự thi phát cho thí sinh…

- Đối với chức năng Thi nâng ngạch công chức, viên chức, việc liên kết với CSDL cán bộ, công chức, viên chức giúp việc đăng ký hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thi nâng ngạch được thực hiện đồng bộ, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Từ khoá

Thi nâng ngạch công chức, hệ thống thông tin, CSDL cán bộ, tiếp nhận hồ sơ, kết nối đồng bộ, tìm kiếm thông tin, quản trị hệ thống…

Nơi lưu trữ

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp, số 23, đường 26/3, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

DTP-2020-002

Trạng thái

Đã nghiệm thu