Xuất bản thông tin

null Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất một số chủng loại hoa chủ lực tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Nội dung:

Số đăng ký KQ

03/2020/KQNC.ĐTCB

Tên nhiệm vụ

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất một số chủng loại hoa chủ lực tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Tổ chức chủ trì

Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao Đồng Tháp

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp

Cơ quan chủ quản

Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp

Cơ quan cấp kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp Bộ

Chủ nhiệm nhiệm vụ

KS. Phạm Hữu Phước

Lĩnh vực nghiên cứu

499. Khoa học nông nghiệp khác

Số trang

104 tr.+phụ lục

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)

02/2018 – 01/2020

Kinh phí

5.500 tr đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ

    Chuyển giao và tiếp nhận được 6 quy trình công nghệ gồm:

      - Chuyển giao và tiếp nhận được 02 quy trình công nghệ nuôi cấy mô: Lan Hồ Điệp, Lan Đai Châu (Ngọc Điểm).

      - Chuyển giao và tiếp nhận được 04 quy trình trồng, chăm sóc, điều khiển nở hoa: hoa cúc, hoa hồng, hoa thược dược, hoa phượng lê.

    Đào tạo cán bộ kỹ thuật và tập huấn nông dân tại địa phương về sản xuất hoa ứng dụng công nghệ tiên tiến.

     Xây dựng mô hình nhân giống in vitro: Lan Hồ Điệp, Lan Đai Châu (Ngọc Điểm).

      Xây dựng được 04 mô hình sản xuất hoa thương phẩm: hoc cúc, hoa hồng, hoa thược dược, hoa phượng lê (phát lộc hoa).

Kết quả nghiên cứu

Tổ chức đào tạo chuyên sâu cho 05 cán bộ kỹ thuật viên cơ sở, tập huấn kỹ thuật 4 lớp cho nông dân sản xuất tại địa bàn triển khai dự án và nông dân trong ngoài tỉnh muốn tham gia sản xuất theo quy trình của dự án, tiếp nhận chuyển giao 06 quy trình công nghệ liên quan đến các mô hình của dự án, dự án xây dựng thành công 02 mô hình nhân giống và 04 mô hình sản xuất ứng dụng.

Từ khoá

Nhân giốngChủng loại hoaLan Hồ ĐiệpLan Đai ChâuHoa cúcHoa thược dượcHoa Phượng Lê.

Nơi lưu trữ

Phòng Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp, số 23, đường 26/3, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

DTP-2020-003

Trạng thái

Đã nghiệm thu