Xuất bản thông tin

null Nghiên cứu thành phần cơ chất sẵn có tại địa phương để trồng nấm Vân Chi đỏ (Pycnoporus sp.).

Nội dung:

Số đăng ký KQ

04/2020/KQNC.ĐTCCS

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu thành phần cơ chất sẵn có tại địa phương để trồng nấm Vân Chi đỏ (Pycnoporus sp.).

Tổ chức chủ trì

Trường Đại học Đồng Tháp

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan chủ quản

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Cơ quan cấp kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp cơ sở

Chủ nhiệm nhiệm vụ

ThS. Trần Đức Tường

Lĩnh vực nghiên cứu

499. Khoa học nông nghiệp khác

Số trang

54tr+phụ lục

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)

10/2018 – 04/2020

Kinh phí

236.3 tr đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ

Xác định tỷ lệ cơ chất phối trộn thích hợp (cùi bắp, vỏ trấu) để xây dựng quy trình sản xuất bịch phôi giống trồng nấm Vân Chi đỏ.

Xây dựng được quy trình trồng nấm Vân Chi đỏ đạt hiệu quả  kinh tế và đảm bảo chất lượng.

Kết quả nghiên cứu

Nghiên cứu nhằm tạo cơ sở khoa học vững chắc cho nuôi trồng và ứng dụng nấm Vân Chi đỏ, hướng tới tạo ra sản phẩm nấm Vân Chi đỏ đạt chất lượng mang thương hiệu của địa phương, mở ra nhiều triển vọng mới trong phát triển ngành trồng nấm dược liệu ở tỉnh Đồng Tháp.

Từ khoá

cùi bắpnấm Vân Chi đỏsự lan tơ nấmvỏ trấu.

Nơi lưu trữ

Phòng Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp, số 23, đường 26/3, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

DTP-2020-004

Trạng thái

Đã nghiệm thu