Xuất bản thông tin

null Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng, trị bệnh Gumboro trên gà tại Đồng Tháp.

Nội dung:

Số đăng ký KQ

   06/2020/KQNC.ĐTCCS

Tên nhiệm vụ

    Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng, trị bệnh Gumboro trên gà tại Đồng Tháp.

Tổ chức chủ trì

     Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

      Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Cơ quan chủ quản

      Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Cơ quan cấp kinh phí

      Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

      Cấp cơ sở

Chủ nhiệm nhiệm vụ

      ThS. Ngô Phú Cường

Lĩnh vực nghiên cứu

      402. Chăn nuôi

Số trang

     108 tr đồng

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)

     10/2018 – 12/2019

Kinh phí

     296.3 tr đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ

     Xác định các chủng virus Gumboro (Infectious Bursal Disease virus) đang lưu hành trên gà tại Đồng Tháp và xây dựng quy trình phòng, trị bệnh Gumboro trên gà tại Đồng Tháp.

Kết quả nghiên cứu

Qua khảo sát 80 đàn, có 21 đàn nghi nhiễm bệnh Gumboro, 50 đàn nghi nhiễm các bệnh khác. Để xác định đàn gà bệnh tiến hành lấy mẫu phân để xét nghiệm bằng kit thử IBDV Ag Test của công ty Thời Đại Xanh. Kết quả có 16 đàn gà mắc bệnh chiếm tỉ lệ 22,5%. Bệnh xảy ra chủ yếu trên gà nuôi theo phương thức nhốt hoàn toàn và bán chăn thả (tương đương 43,8% và 31,2%), thấp nhất ở phương thức nuôi thả hoàn toàn (25,0%). Lứa tuổi gà mắc bệnh chủ yếu tập trung ở giai đoạn gà từ 3 đến 6 tuần tuổi (21 - 42 ngày tuổi) là 50,0%. Gà không được tiêm vaccine có tỉ lệ nhiễm bệnh cao nhất (62,5%), thấp nhất ở những đàn được tiêm nhắc lại lần hai (12,5%).

Kết quả giải trình tự nucleotide và amino aicd từ vị trí 634-1022 ở vùng siêu biến đổi gene VP2 cho thấy các mẫu virus Gumboro tại Đồng Tháp thuộc chủng có độc lực cao.

Đáp ứng miễn dịch với 3 loại vaccine Gumboro được lựa chọn từ kết quả ở nội dung 2 trên 2 giống gà (Lương Phượng, Nòi lai). Kết quả cho thấy miễn dịch thụ động của giống gà Lương Phượng là 86,6% cao hơn giống gà Nòi lai (73,3%). Gà được tiêm phòng 2 lần cho hiệu quả đáp ứng miễn dịch cao nhất 86,6%, 1 lần là 62,2%. Giống gà Nòi lai có tỉ lệ đáp ứng miễn dịch cao hơn giống gà Lương Phượng ở cả 2 lần tiêm phòng vaccine nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Vaccine cho hiệu quả phòng bệnh cao là vaccine Nobilis. Cả hai mô hình chăn nuôi đều đạt hiểu quả cao.

Từ khoá

       Gumboro gà; chủng virus Gumboro; Vaccine; gà Nòi; gà Lương Phượng;…

Nơi lưu trữ

      Phòng Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp, số 23, đường 26/3, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

     DTP-2020-006

Trạng thái

     Đã nghiệm thu