Xuất bản thông tin

null Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Chi tiết bài viết THÔNG BÁO

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thực hiện Quyết định số 1896/QĐ-UBND-HC ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt đề cương, kinh phí xây dựng Đề án “Phát triển sản phẩm sen Đồng Tháp”, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực (Theo Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sau:

Chi tiết về nhiệm vụ: Mục tiêu, nội dung, sản phẩm đặt hàng và thời gian thực hiện nhiệm vụ mời xem chi tiết tại Quyết định số 1896/QĐ-UBND-HC (kèm theo Thông báo này).

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm:

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Thuyết minh nhiệm vụ.

4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có).

5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự.

6. Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).

7. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có).

8. Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

Các biểu mẫu lập hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ có thể tải về tại địa chỉ: https://dongthap.gov.vn/web/skhcn/qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-khoa-h%E1%BB%8Dc

Mỗi văn bản trong bộ hồ sơ phải có dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân tương ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu.

Thiếu một trong các biểu mẫu trên thì hồ sơ coi như không hợp lệ.

Yêu cầu về hồ sơ:

- Số lượng: 10 bộ bản chính và 01 bản điện tử của hồ sơ, được trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14, dạng PDF, không đặt mật khẩu.

- Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài:

(1) Tên nhiệm vụ;

(2) Tên, địa chỉ tổ chức chủ trì;

(3) Họ và tên cá nhân đăng ký chủ trì đề tài và danh sách những người tham gia thực hiện chính;

(4) Liệt kê các tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/02/2021.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, số 03, đường Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không hoàn lại.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, điện thoại: 0277.3853433.